top of page
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Colijn & Partners is opgesteld vanuit het oogpunt dat onze medewerkers klanten zorgvuldig behandelen en zich niet laten leiden door financiële prikkels. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook is ons beloningsbeleid gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers.

 

Voor wie geldt dit beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Colijn & Partners.

 

Uitgangspunten beloningsbeleid

Colijn & Partners hanteert voor alle medewerkers een vaste beloning. Deze vaste beloning:

  • is marktconform in verband met aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel;

  • is maatschappelijk verantwoord/gerechtvaardigd;

  • stelt klantbelang centraal;

  • is gericht op lange termijn doelstelling;

  • is transparant, eenvoudig;

  • voldoet aan wet- en regelgeving;

 

Daarnaast is het beleid opgesteld met als uitgangspunt dat onze adviseurs te allen tijde passend advies geven.

bottom of page