top of page
Privacyverklaring

Colijn & Partners B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de volgende merken: Colijn & Partners, Medewerkers.info, Polisvoordeel, Verzekeringsplatform en ZORGenWEL.nl

 

Bezoekadres:

Energiestraat 5b

1411AN NAARDEN

Contactgegevens:

T: 020 4263840

E: info@colijn.info

 

Welke gegevens verwerken wij van u

Colijn & Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van het contact dat u met ons hebt en welke dienst(en) u afneemt.

Gegevens inschrijving online evenementen

Als u zich via colijn.info inschrijft voor een online evenement vragen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • naam van de organisatie waarvoor u werkt

 • uw functietitel

 • uw emailadres

 

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om u te informeren over zaken die van belang zijn voor het evenement, zoals een link waarmee u toegang krijgt tot het evenement of een samenvatting achteraf. De organisatienaam en functietitel vragen wij om vooraf een beeld te krijgen van onze doelgroep.

Gegevens Collectieve Zorgverzekeringen

Indien u via medewerkers.info of polisvoordeel.nl een collectieve verzekering afsluit, verwijzen wij u via de website door naar de betreffende verzekeraar. Uw persoonsgegevens worden direct door de verzekeraar verwerkt zonder onze tussenkomst.

 

Overige verzekeringen

Indien u een verzekering afsluit hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig om namens u een overeenkomst te kunnen afsluiten. Dit zijn:

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht 

 • Geboortedatum 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Gegevens over het te verzekeren risico, zoals kenmerken van een auto, huis of inboedel

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij vragen en verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • strafrechtelijk verleden (indien niet langer dan 8 jaar geleden)

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden. 

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoongegevens met als doel om:

 • op te treden als uw bemiddelaar naar één of meerdere verzekeraars;

 • contact met u op te nemen met betrekking tot via ons afgesloten verzekeringsproducten;

 • voor u te kunnen bemiddelen bij schade.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een uitgebreid bewaartermijnenbeleid opgesteld.

Polis- en klantdossiers bijvoorbeeld bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van de relatie met Colijn & Partners B.V.  Een offerte die niet geleid heeft tot een overeenkomst, verwijderen we in het algemeen na enige maanden. Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Gegevens die wij verwerken voor inschrijvingen van online evenementen bewaren wij tot uiterlijk 1 maand na afloop van het betreffende evenement.

 

Delen met anderen 

Wij delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze instellingen zijn:

 • verzekeraars en volmachtbedrijven waarvoor wij als tussenpersoon optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade;

 • schadeherstelbedrijven;

 • en schadeverhaalbedrijven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze websites gebruiken wij alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Colijn Partners B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@colijn.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@colijn.info.

bottom of page