top of page
Dienstenwijzer

Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Bezoek- en postadres: Energiestraat 5b - 1411 AN Naarden

Telefoon 020 426 38 40
Fax 020 426 38 49
E-mail: info@colijn.info
Internet www.colijn.info
Kvk nummer 341 805 96

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12002460

Aard van dienstverlening

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:

  • Inkomensverzekeringen

  • Schadeverzekeringen particulier

  • Schadeverzekeringen zakelijk

  • Zorgverzekeringen

 

Hebt u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden , dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag 
telefoon: 070-3338999 
fax: 070-3338900 

Meer informatie over kifid vindt u op www.kifid.nl

Adviesvrij

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze waarop wij beloond worden

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waar wij uw verzekering onderbrengen. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Beloningsbeleid onze medewerkers

Ons beloningsbeleid is opgesteld vanuit het oogpunt dat onze medewerkers klanten zorgvuldig behandelen en zich niet laten leiden door financiële prikkels. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn.

 

Al onze medewerkers ontvangen uitsluitend een vaste beloning.

Uw privacy

De door u verstrekte of eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de door ons gevoerde persoonsregistratie. Dit is noodzakelijk in verband met het aangaan en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen voor eigen doeleinden. De wijze waarop wij met uw privacy omgaan voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

bottom of page