top of page

Zorgverzekering 2023

Op Prinsjesdag zijn de wettelijke veranderingen in de basisverzekering bekend gemaakt door het kabinet. Wat betekenen deze veranderingen voor uw medewerkers?


Korting op de aanvullende verzekering blijft

Vanaf 2023 mogen zorgverzekeraars geen korting meer geven op de basisverzekering. Uw medewerkers krijgen nog wel andere voordelen als zij zich collectief verzekeren via de werkgever. De korting op de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen blijft wél bestaan. Daarnaast kunnen medewerkers blijven profiteren van extra vergoedingen bij diverse verzekeraars. Het aanbieden van een collectieve zorgverzekering blijft daarom ook in 2023 waardevol voor uw medewerkers.


Zorgpremie stijgt naar verwachting

Door de toegenomen zorgkosten verwacht het kabinet dat de premie voor de zorgverzekering aanzienlijk zal stijgen. Inmiddels heeft DSW zijn premie bekendgemaakt en een stijging van € 9,75 per maand aangekondigd voor 2023. Uiterlijk op 12 november maken de andere verzekeraars hun premie voor 2023 bekend.


Zorgtoeslag wordt verhoogd

Om de stijging van de basispremie te compenseren wordt de zorgtoeslag in 2023 verhoogd. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van inkomen, vermogen en de leefsituatie en is voor 2023 maximaal € 157,-- voor alleenstaanden en € 263,-- voor toeslagpartners.


Veranderingen in de vergoeding van de basisverzekering

Een aantal dekkingen uit de basisverzekeringen worden verlengd, uitgebreid en aangepast. Dit zijn:


  • Verlenging van de paramedische herstelzorg na Covid-19: deze vergoeding blijft tenminste tot 1 augustus 2023 in de basisverzekering.

  • Verandering vergoeding prenatale screening: de combinatietest wordt niet langer vergoed. Hiervoor in de plaats komt de vergoedingen van de NIPT.

  • Uitbereiding vergoeding voetzorg.


Het verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering blijft met € 385,-- in 2023 gelijk aan 2022.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page